Bệnh viện Mắt Thiên Thanh thông báo: Về việc bác sĩ CKII Bùi Tiến Hùng chấm dứt hợp đồng, dừng toàn bộ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện

BỆNH VIỆN MẮT THIÊN THANH THÔNG BÁO:

VỀ VIỆC BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II BÙI TIẾN HÙNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, DỪNG TOÀN BỘ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN

– Căn cứ vào quy chế làm việc của Bệnh viện Mắt Thiên Thanh;
– Căn cứ vào Hợp đồng lao động của bác sĩ Bùi Tiến Hùng với Bệnh viện;
– Căn cứ vào đơn xin nghỉ việc của bác sĩ Bùi Tiến Hùng ngày 15/7/2023;

Ngày 15/9/2023, Bệnh viện Mắt Thiên Thanh đã chấm dứt hợp đồng lao động với bác sĩ Bùi Tiến Hùng theo nguyện vọng cá nhân trong đơn xin nghỉ việc của bác sĩ Hùng. Bệnh viện thông báo tin này tới Quý khách hàng và các cơ quan chức năng liên quan.

Mọi giao dịch về công việc chuyên môn kể từ ngày 15/9/2023 trở về sau của bác sĩ Bùi Tiến Hùng đều không liên quan đến Bệnh viện Mắt Thiên Thanh. Bệnh viện không chịu trách nhiệm về các công việc phát sinh sau thời gian nêu trên đối với các hoạt động của bác sĩ Hùng.

Quý khách hàng, bệnh nhân và các cơ quan liên quan đang giao dịch các công việc đến Bệnh viện Mắt Thiên Thanh vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline: 0388.967.699 / 0243.2265.999.

Bệnh viện Mắt Thiên Thanh trân trọng kính báo tới Quý khách hàng và các cơ quan liên quan.

– Căn cứ vào quy chế làm việc của Bệnh viện Mắt Thiên Thanh;
– Căn cứ vào Hợp đồng lao động của bác sĩ Bùi Tiến Hùng với Bệnh viện;
– Căn cứ vào đơn xin nghỉ việc của bác sĩ Bùi Tiến Hùng ngày 15/7/2023;

Ngày 15/9/2023, Bệnh viện Mắt Thiên Thanh đã chấm dứt hợp đồng lao động với bác sĩ Bùi Tiến Hùng theo nguyện vọng cá nhân trong đơn xin nghỉ việc của bác sĩ Hùng. Bệnh viện thông báo tin này tới Quý khách hàng và các cơ quan chức năng liên quan.

Mọi giao dịch về công việc chuyên môn kể từ ngày 15/9/2023 trở về sau của bác sĩ Bùi Tiến Hùng đều không liên quan đến Bệnh viện Mắt Thiên Thanh. Bệnh viện không chịu trách nhiệm về các công việc phát sinh sau thời gian nêu trên đối với các hoạt động của bác sĩ Hùng.

Quý khách hàng, bệnh nhân và các cơ quan liên quan đang giao dịch các công việc đến Bệnh viện Mắt Thiên Thanh vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline: 0388.967.699 / 0243.2265.999.

Bệnh viện Mắt Thiên Thanh trân trọng kính báo tới Quý khách hàng và các cơ quan liên quan.

Đánh giá bài viết post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *